torsdag, september 18, 2008

ärrässäss?

Var idag på en konferens om dagstidningar och tidskrifter på bibliotek. Första inslaget var en presentation från EBSCO av deras egna databaser och av PressDisplay, en utmärkt betaltjänst med över 600 dagstidningar. I förbigående sa killen som presenterade att man kunde lägga in bevakning med RSS av olika tidskrifter m.m. Han fick då frågan av en inte lastgammal bibliotekarie om vad RSS är för nåt och förklarade kort och klargörande.

Som Bloglinesmissbrukare undrar man ju hur någon kan ha undgått det, men det kanske inte är så konstigt. Dels kanske inte behovet av att bevaka med RSS är så utbrett och så är det ju nåt exkluderande med akronymer. Det hjälper ju knappast att det enligt Wikipedia finns tre förklaringar av vad RSS står för:

"Really Simple Syndication (RSS 2.0)", "RDF Site Summary (RSS 1.0 and RSS 0.90)", or "Rich Site Summary (RSS 0.91)"

Dags för en sexigare och begripligare benämning?

Inga kommentarer: